Arhitektu Inženieru Grupa 
    | Sākums | Par uzņēmumu | Mājas | Lauksaimniecības un rūpniecības būves | Sabiedriskās būves | Koka kopnes | Tehnoloģijas | Tehnikas pakalpojumi | Mūsu darbi | Kontakti |
AIG konstrukcijas - +371 67942100
Tehnoloģijas
  Naglu plašu konstrukcijas
  Ātrāk, efektīvāk, drošāk
  Ieteicams un priekšzīmīgs risinājums

Koka mājas, Karkasu mājas, Ofisi, Vasaras mājiņas, Jumta konstrukcijas, Estrāde, Sargu mājiņas, garāža, koka nojume,
Bio-tualetes, Terases, Dekoratīvas sētas,  Koka paneļu mājas, Koka dzīvojamās mājas,
Dzīvojamās mājas no koka, paneļu māja, Koka karkasa paneļu mājas, Dzīvojamās koka mājas, Dārza mājas, Pirtis, koka māja,
lapenes, izstrādājumi no koka, puķu kastes, pergolas, lapenes, dārza sētas, koka preces bērniem,
šūpoles, Rotaļu māja uz riteņiem, smilšu kastes, Halles, Koka māju celtniecība, Koka angārs, Koka paneļu mājas, koka māja, Guļbūves, koka rotaļu klucīši,
guļbaļķu mājas, Koka statņu karkasa mājas, Frēzbaļķu mājas, kūtis, zirgu stallis, Pirtis, garāžas, nojumes, Siltinātas frēzbaļķu mājas, estrādes, koka šķūnis,
Moduļu mājas, Guļbūves, izjāžu ēka, Guļbūvju majas, Guļbūves pirts, Guļbūvju konstrukcijas, koka mājas, koka karkasa māja,
karkasa paneļu māja, māju ražošana, koka mājas, Karkasa paneļu māju, Koka namu un būvju tirdzniecība, Koka mājas
» Tehnoloģijas » Naglu plašu konstrukcijas » Nagluplašu (NP) koka būvkonstrukcijas, to projektēšana un ražošana

II. 4.  Nagluplašu (NP) koka būvkonstrukcijas, to projektēšana un ražošana.

# Kā jau iepriekš minēju, šī nozare ir firmas AIG pamatnozare kopā ar privātmāju būvkonstrukciju ražošanu.       

NP produkcijas veidi : nagluplašu jumta kopnes privātmājām, sabiedriskajām ēkām, kopnes nodrošina praktiski jebkuras arhitektoniskās formas gan jaunbūvējamiem gan arī renovējamiem jumtiem, populārākās kopņu formas.

1. Dažādas sarežģītības trīsstūrveida kopnes-vistradicionālākā kopņu forma, kas plaši tiek mantota gan dzīvojamo ēku jumtiem, gan arī rūpnieciskas nozīmes ēkām.

2. Šķēru tipa kopnes tiek pielietotas gadījumos,kad ir nepieciešamība paaugstināt telpas griestu augstumu piem., dekoratīvs faktors jeb arī iekšējā transporta augstuma nodrošināšanai.

3. Specifiskas formas trīstūrveida kopnes, trīsstūra kopnes ar vienu slīpni un trīsstūrveida ar daļēji paaugstinātu apakšējo joslu.

4. Mansarda kopnes visplašāk tiek izmantotas privāt māju mansarda stāva izbūvei.Tās var tikt pielietotas arī piebūvējot papildus telpas , piem., papildus  stāvu viena vai vairākstāvu namiem.

5. Pusapaļas formas kopnes pieļauj veidot dažādas apaļas formas jumtus, piebūves ,kupolus u.c. apaļas formas .

6. Paralēlo joslu kopnes (arī dažādos slīpumos novietotas)tiek plaši izmantotas gan plakanajiem jumtiem, gan arī liela laiduma jumtu slīpņu veidošanai.To plašs pielietojuma veids ir vēja kopnes un divu jumta slīpņu salaiduma vietas veidošana.

7. Vienslīpnes un divslīpņu kopnes ar sākotnējo augstumu pielietojumu nosaka gan būves arhitektūras prasības, gan arī nepieciešamība speciāli paaugstināt jumta līmeni. 

8. Dažādu speciālu nozīmju kopnes,piemēram, gatavas bumeranga formas kopnes angāru nesošā karkasa veidošanai,kopnes gandrīz neierobežotu formu betona liešanas specifisku kupolu un piebūvju veidošanai, kā arī praktiski neierobe veidnes(tiltiem,betonētiem dažādu nozīmju rezervuāriem u.c.). 

plakano jumtu renovācija, dzegu dažādie izpildījumi, Neatņemamas jumta konstrukciju un jumta arhitektūras sastāvdaļas  ir konsoles,dzegas un pārkares. 

Jau tradicionāli ir pieņemts jumtus būvēt ar pārkarēm pāri ārsienām-dzegām.Tās piešķir jumta  konstrukcijai nepieciešamo arhitektonisko formu  (austrumu tradicionālo formu jumti,speciālas karnīzes, atklātas-redzamas spāres jeb arī aizšūtas dzegas, kā arī nodrošina praktisku funkciju:sniega masas aizturēšanu, sienu aizsardzību pret lietus mitrumu, pārkares izmantošanu par nojumi. Nelielu pārkaru  veidošanai  parasti izmanto kopnes augšējās  joslas izvirzījumu. Lielas pārkares , kas veic nojumes funkciju,  konstruē kā jumta paplašinājumu ar sāņus  izvirzītām kopnēm , jeb arī tiek veidotas speciālas pārkaru konstrukcijas. 

liellaiduma  nagluplašu jumta kopnes rūpnieciskajām ēkām, angāriem, sporta hallēm ar laidumiem līdz pat 35 metriem. Dažādu angāru jumtu un sienu tehniskie risinājumi. Kopnes nodrošina praktiski jebkuras arhitektoniskās formas gan jaunbūvējamiem gan arī renovējamiem jumtiem, liellaidumu jumti par vislabāko

cenu. bumeranga tipa kopnes, kā atsevišķs universāls angāru risinājums, paralēlās kopnes, kā lielu laidumu ēku jumtu risinājums

 

Paralēlās kopnes, kā privātmāju u.c. būvju universāls pārseguma risinājums ar laidumu līdz 12 me

Paralēlās kopnes starpstāvu pārsegumiem, vienslīpņu-divslīpņu jumtiem , kā arī dažādu jumta pārkaru un starpstāvu pārseguma veidošanai.

 

Tā kā dažādas kopnes ir speciāli konstruējamas un aprēķināmas dažādiem īpašiem slodžu gadījumiem, tad kā viens no ļoti ekonomiskiem un tehniski racionāliem risinājumiem ir paralēlo kopņu izmantošana starpstāvu pārsegumu izveidei ar laidumiem līdz pat 12m.Šādi projektētas kopnes nodrošina liela laiduma starpstāvu pārseguma  izveidi un pieļauj dažādu komunikāciju iebūvēšanu skat.att. Paralēlās kopnes nepieciešamības gadī jumā  funkcionē arī kā dažādas pārkares un balkoni būvējamam namam, kā arī kā precīzi aprēķināta – stabila konsole (kā pārseguma izvirzījums ) mājas augšējo izvirzīto sienu balstīšanai.  

dažādu komunikāciju iestrāde starpstāvu pārsegumos izmantojot NP paralēlās kopnes dažādu ēku, angāru risinājumi izmantojot NP rāmjus un kopnes. dažādas nojumes, nelieli angāri, garāžas u.c. būves (te skaistos Aivja zīmējumus) .


Varu apgalvot, ka NP konstrukcijas ir ieteicams un priekšzīmīgs risinājums. Kā NP konstrukciju priekšrocības varu nosaukt:

a) arhitektonisko formu daudzveidība, kreativitāte: nagluplašu koka konstrukcijas jebkuram arhitektam un būvinženierim nodrošina prakriski neierobežotu arhitektonisko formu un tehnisko risinājumu izvēli.Praktiski jebkura ideja ir ātri un ar garantiju realizējama.

 

b) efektivitāte: nagluplates ir visefektīvākais koka būvdetaļu savienojums. Tikai dažu minūšu laikā iepriekš izzāģētie kopnes spraišļi pareizā ģeometriskā secībā tiek salikti uz konduktoriem un tiek iepresētas nagluplates.Precīzi konstruētas un aprēķinātas gatavas kopnes tiek piegādātas būvobjektā, kur tās ātri samontējamas. Precīzas projektēšanas un ražošanas metodes nodrošina maksimālu drošību un efektivitāti, kā arī visekonomiskāko materiālu izlietojumu.

 

c) ekonomiskums: augstā rūpnieciskā ražojuma pakāpe ar racionāliem un efektīviem tehnoloģiskahjiem procesiem ir viens no ekonomiskuma stūrakmeņiem. Precīza un laika apstākļu neatkarīga ražošana nodrošina precīzu termiņu izpildi. Precīzos termiņos veikta produkta piegāde objektā, būvniekam ļauj racionāli organizēt darbus , kā arī racionalizē būvlaukuma organizāciju t.i.neprasa lielus laukumus būvmateriālu uzglabāšanai.


II.4.1.. Nagluplašu sistēma un nagluplašu koka būvkonstrukcijas.

Ar nagluplašu ( saīsinājumā NP) sistēmu tiek izprasts pilnībā viss koka būvkonstrukciju ražošamas cikls sākot no pirmās arhitektoniskās skices uzmetuma, līdz pat gatavu būvkonstrukciju montāžai objektā.Šis cikls ietver sevī sekojošas būvkonstrukciju tehnoloģiskā cikla etapus:

1. pirmās skices radīšana, konstrukciju arhitektoniskā modelēšana.

2. konstrukcijas izstrāde un tās statiskā aprēķināšana.

3. ražošanas dokumentācijas izstrāde.

4. ražošanas procesi:

konstrukciju detaļu zāģēšana, izzāģēto detaļu transportēšana uz montāžas iecirkni, montāžas iecirknis un montāžas procesi, gatavās produkcijas celšana un transportēšana uz noliktavu,tās uzglabāšana ražotnes noliktavā vai būvobjektā.

5. NP koka būvkonstrukciju transports uz montāža vietu,

6. NP koka konstrukciju montāžas pamatprincipi objektā.

 

Tagad vēlamies pastāstīt mazliet precīzāk par katru no šiem tehnoloģiskā cikla etapiem.

 

1.pirmās skices radīšana, konstrukciju arhitektoniskā modelēšana.

2.konstrukcijas izstrāde un tās statiskā aprēķināšana.

3.ražošanas dokumentācijas izstrāde.

4.ražošanas procesi:

a) konstrukciju detaļu zāģēšana,

b) izzāģēto detaļu transportēšana uz montāžas iecirkni,

c) montāžas iecirknis un montāžas procesi,

d) gatavās produkcijas celšana un transportēšana uz noliktavu, tās uzglabāšana ražotnes noliktavā vai     

būvobjektā.

 

NP - kopņu montāžas pamatprincipi  objektā.

Kopnes atkarībā no to svara un izmēriem , kā arī no būves sienu augstuma  tiek montētas ar rokāmvai arī ar

autokrāna palīdzību.Tās parasti pa vienai ceļ uz balstošajām sienām , kur tās tiek nofiksētas ar montāžas leņķu palīdzību.Neliela izmēra kopņu gadījumā, kopnes uz sienām ceļ veselās pakās, tālāk tās pābīda un fiksē ar rokām. Sevišķi komplicētu jumtu  konstrukciju gadījumā kopnes tiek samontētas veselos telpiskos blokos uz zemes un tie tiek celti un fiksēti uz sienām.Lai izvairītos no kopņu (kas garākas pr 12m) pārmērīgas deformācijas un  spriegumiem to celšanas laikā ir jāizmanto speciāla takelāža un traverses, kā arī kopnes vadīšanas un orientēšanas cilpas.

Montieri objektā tiek apgādāti ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem un darba aizsardzības līdzekļiem. Celšanas un montāžas procesi ir jāuztic tikai speciāli apmācītam un instruētam personālam.

 

Visas kopnes to uzstādīšanas laikā ir stabili jānostiprina , jānostāda atbilstošajā vietā un jānolīmeņo. Būvkonstrukcijas montāžā jā izmanto tikai rasējumos uzrādītos-sertificētos stiprinājuma elementus, naglas un skrūves. Pirmās kopnes vertikālajai fiksācijai parasti tiek izmantoti slīpi koka balsti.Pēc pirmās kopnes nolīmeņošanas un fiksēšanas pie mūrlatām montē nākošās, tās savā starpā sastiprinot ar vairākām gareniski un diagonāli izvietotām latām.Pēc visu kopņu pilnīgas uzstādīšanas, atbilstoši montāžas rasējumiem tiek piestiprināti augšējās un apakšējās kopņu joslu pretļodzes savilcējdēļi un vēja diagonālās savilces.

Šie augstākminētie nosacījumi ir tikai pamatprincipi kopņu montāžai, katrā individuālajā gadījumā ir jākonsultējas ar ražotājrūpnīcas konstruktoru nodaļu un jālasa visai produkcijai līdzidotās montāžas shēmas,instrukcijas un apraksti.

 

5. NP-kopņu celšana, transports uz objektu un uzglabāšana

NP koka būvkonstrukciju transports uz montāža vietu, celšanas un transportēšanas mašīnas, palīgierīces un mehānismi,  traversas un štropes, priekšmontāža objektā atsevišķās kopnes vēja kopņu bloks. Rūpnīcā un būvobjektā kopnes var tikt transportētas un krautas ar rokām,ar telfera, autokrāna un dakšu autoiekrāvēja palīdzību. Pakās sasietas kopnes uz montāžas vietu visbiežāk transportē ar puspiekabēm. Kopņu pārvadāšanai var tikt izmantotas  parastās puspiekabes ar plakano grīdu, pazeminātās puspiekabes vai piekabes, kas paredzētas būvniecības tehnikas pārvadāšanai, kā arī speciāli tam ražotas un pielāgotas piekabes. Kopņu pārvadāšanu un uzglabāšanu pēc iespējas veikt vertikālā stāvoklī t.i., kā tās tiks montētas objektā un ir aprēķinātas statiski. Izņēmuma gadījumos tās var uzglabāt un transportēt arī horizontāli. Horizontāli transportējot, uzglabājot un ceļot ir jāizvairās no to pārmērīgas deformācijas (izlieces), kas var bojāt gatavas kopnes. Kopnes uzglabājot jāizvēlas līdzens laukums,jāizmanto koka paliktņi un jānodrošin to fiksācija pret sagāšanos.Glabāšanas laikā nodrošināt visus pasākumus, lai kopnes būvobjektā netiktu mehāniski bojātas. Ilgstoši tās glabājot ir nepiecešams, koksni pasargāt no samitrināšanās tās blīvi apklājot.

 

6.NP koka konstrukciju montāžas pamatprincipi objektā

Kopnes atkarībā no to svara un izmēriem , kā arī no būves sienu augstuma  tiek montētas ar rokāmvai   arī ar  autokrāna palīdzību.Tās parasti pa vienai ceļ uz balstošajām sienām , kur tās tiek nofiksētas ar montāžas leņķu palīdzību.    Neliela izmēra kopņu gadījumā, kopnes uz sienām ceļ veselās pakās, tālāk tās pābīda un fiksē ar rokām. Sevišķi komplicētu jumtu  konstrukciju gadījumā kopnes tiek samontētas veselos telpiskos blokos uz zemes un tie tiek  celti un fiksēti uz sienām.  Lai izvairītos no kopņu (kas garākas pr 12m) pārmērīgas deformācijas un spriegumiem to celšanas laikā ir jāizmanto speciāla takelāža un traverses, kā arī kopnes  vadīšanas un orientēšanas cilpas.

 

Montieri objektā tiek apgādāti ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem un darba aizsardzības līdzekļiem. Celšanas un montāžas procesi ir jāuztic tikai speciāli apmācītam un instruētam personālam. Visas kopnes to uzstādīšanas laikā ir stabili jānostiprina , jānostāda  atbilstošajā vietā un jānolīmeņo. Būvkonstrukcijas montāžā jā izmanto tikai rasējumos uzrādītos sertificētos stiprinājuma elementus, naglas un skrūves. Pirmās kopnes vertikālajai fiksācijai parasti tiek izmantoti slīpi koka balsti.Pēc pirmās kopnes nolīmeņo šanas un fiksēšanas pie mūrlatām montē nākošās, tās savā starpā sastiprinot ar vairākām gareniski un diagonāli izvietotām latām. Pēc  visu kopņu pilnīgas uzstādīšanas, atbilstoši montāžas rasējumiem tiek piestiprināti augšējās un apakšējās kopņu joslu pretļodzes savilcējdēļi un vēja diagonālās savilces.

Šie augstākminētie nosacījumi ir tikai pamatprincipi kopņu montāžai, katrā individuālajā gadījumā ir jākonsultējas ar ražotājrūpnīcas konstruktoru nodaļu un jālasa visai produkcijai līdzidotās montāžas shēmas,instrukcijas un apraksti.

 

7. NP kopņu fiksācija uz būves.

Kopnes visbiežāk tiek uzstādītas uz mūrlatām.Tās vienmērīgi sadala jumta slodzi pa ēkas perimetru. Mūrlatas pie sienām parasti stiprina ar speciālu iebetonētu enkuru, dībeļu , jeb arī metāla cilpu palīdzību, kas aptver ēkas sienu un pašu mūrlatu. Vispopulārākais un ekonomiskākais kopņu stiprinājums pie mūrlatas ir metāla montāžas leņķi. Tie ar koka skrūvju palīdzību fiksē kopni. Paralēlās kopnes, kas veic pārseguma funkciju galvenokārt tiek stiprinātas ar montāžas kurpēm un leņķiem. Jumta konstrukcijas pasūtot ražotājfirmā, tās tiek nokomplektētas ar nepieciešamo skrūvju un visu montāžai nepieciešamo būvkalumu daudzumu.

# kopņu pretvēja fiksācija, pretvēja kopnes un saites;

# vispārīgi koka būvkonstrukciju montāžas un striprināšanas elementi.

 

II.4.2. Rūpnieciski ražoto gatavo paneļu māju koka būvkonstrukcijas.

Kā atsevišķu būvkonstrukciju veidu vēlamies minēt rūpnieciski ražoto gatavo paneļu privātmāju būvkonstrukcijas.Tas ir saistīts arī ar AIG otru pamatnozari - gatavo paneļu māju ražošanu. Konstrukcijas ietver sevī racionālus, augsti industralizētus un tehniski atstrādātus tehniskos risinājumus. Konstruēšanas darbs un ražošanas process uz ražošanas līnijas optimāli sadalīts pa operācijām: sākot no konstrukcijas izstrādes ar speciālu programmu palīdzību, ietverot ražošanas operācijas rūpnīcā un līdz pat būvkonstrukciju montāžai objektā.Kā piemēru varam minēt, ka vienas rūpnieciski ražotas aptuveni 150kv.m. lielas privātmājas būvkomplekta ražošanai ar vadu kanāliem sienās un pelēko apdari iekšpusē nepieciešamais darbaspēka patēriņš ir aptuveni 125 cilvēkdienas ražotnē, savukārt tradicionāli būvētai mūra privātmājai tas ir vairākkārt lielāks. Ar to arī izskaidrojamas ievērojamās sniegto garantiju un būvizmaksu atšķirības, kas sverās daudz par labu rūpnieciski ražotai mājai.

 

Pie gatavo paneļu privātmāju konstrukciju elementiem jānosauc:

# ārsienu un starpsienu paneļi (mūsu zīmējumus ),

# pārseguma paneļi jeb arī pārseguma paralēlās kopnes komunikāciju izvadei (mūsu zīmējumus),

# jumta kopnes, kā arī pārsedžu kopnes stipri slogotās vietās (mūsu zīmējumus).

Design: IINUU  Top.LV
www.aig-familyhouses.eu