Arhitektu Inženieru Grupa
 
    | Sākums | Mājas | Lauksaimniecības un rūpniecības būves | Sabiedriskās būves | Koka kopnes | Mūsu darbi | Kontakti |
AIG konstrukcijas - +371 67942100
Koka kopnes

» Koka kopnes » Rūpnieciski ražotas koka būvkonstrukcijas

 

Rūpnieciski ražotas koka būvkonstrukcijas

Ievads.

Sakarā ar nepieciešamību paātrināt būvniecības tempus, nodrošināt ilgākas garantijas un garākus būvkonstrukciju ekspluatācijas periodus, kā arī strauji samazināt būvniecības izmaksas, aizvien plašāku popularitāti gūst gatavu-rūpnieciski ražotu koka būvkonstrukciju pielietošana būvniecībā.To izmantošana nodrošina: maksimālu būvobjekta projektēšanas un būvniecības (būvdetaļu montāžas) efektivitāti, būvniecības izmaksu samazinājumu, ekoloģiskumu un plašas iespējas arhitektonisko formu izvēlē. Šo būvkonstrukciju rūpnieciska projektēšana un ražošana ietver sevī ne tikai tipizētus elementus, bet arī individuālu un pat īslaicīgi lietojamu detaļu izstrādi. Šādu koka detaļu savienošana notiek mehāniski-galvenokārt ar divu sistēmu metāla mezgliem (nagluplašu (NP) un t.s. „Greim” sistēmas).Šīs abas metodes, to lētuma un praktiskuma dēl, pasaulē ir radušas plašu pielietojumu jau no pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem. Plašais pielietojums dzīvojamo māju sienu, pārsegumu un jumtu konstrukcijās, industriālajās celtnēs un dažādu angāru būvē, plakano jumtu sanācijā (mansarda stāvu piebūvē) kā arī dažādās celtniecības palīgkonstrukcijās un lietņu konstrukcijās demonstrē šo tehnoloģiju un būvkonstrukciju daudzpusīgumu.

 

Tehniskie aspekti. 

Atbilstoši tehniskajiem nosacījumiem koka kopņu (rāmju ) konstrukcijas spēj nodrošināt starpbalstu laidumus līdz 25 metriem. Tas nodrošina plašu nosedzamo laukumu un lielas iespējas telpas izmantošanai. Daudzveidīgās būvkonstrukciju formas, kā piemēram, dažādu veidu un formu spāres, pastiprinātās pārseguma brusas un  būvju sienu konstrukcijas nodrošina plašu to pielietojumu dažādās būvniecības sfērās. Var tikt izstrādātas arī dažādas speciālu formu detaļas:

īpašas jumtu konstrukcijas (piem., kupolveida jumti), celtniecības palīgtilti un stalažas, lietņu formas betona liešanai (piem., tiltu un tuneļu būvē). Plašs pielietojuma lauks koka konstrukcijām ir arī plakano jumtu sanācija (mansarda stāva piebūve) jau esošajiem vairākstāvu namiem, kas , ņemot vērā koka konstrukciju vieglumu, neprasa esošās ēkas pārbūvi. Šāds tehniskais risinājums nodrošina lētāku papildus dzīvojamo un darba platību ieguvumu. Plaši izplatīta ir arī kombinētā būvniecības metode, kad vairākstāvu mājām augšējie viens - divi stāvi tiek būvēti izmantojot lētākās-koka būvkonstrukcijas.

Ražošanas un montāžas laikā būvobjektā gatavajās būvdetaļās var tikt iestrādātas nepieciešamās komunikācijas, piemēram, elektroinstalācija , ūdensvads un kanalizācijas caurules, ventilācijas caurules u.c., kā arī siltuma, skaņas u.c. izolācijas materiāli.

 

Ekonomiskie aspekti.

Izmantojot datorprojektēšanu un aprēķinus, kā arī speciālas augsti ražīgas rūpnieciskas iekārtas tiek efektīvi ražotas dažādu formu un izmēru būvkonstrukcijas. Ekonomiskais efekts salīdzinājumā ar tradicionālo būvniecību tiek sasniegts pat līdz 30%.

Šādas koka būvkonstrukcijas raksturo to zemais svars un plaša pieļaujamo formu un izmēru daudzveidība, kas ļauj tās viegli transportēt un montēt objektā.Ar šādu ātru montāžu tiek samazināts būvēšanas periods (kas secīgi samazina pašas celtnes izmaksas) , kā arī būvniecību mazāk iespaido atmosfēras apstākļi.

 

Ekoloģiskie aspekti.

     Koksne ir vienīgais pieaugošais  būvmateriāls, kas tā augšanas laikā pārstrādā gaisā esošo oglekļa dioksīdu (CO2). Pēc pasaules inženieru un zinātnieku aprēķiniem koksne tās pārstrādē  par būvkonstrukciju materiālu (ražošanas procesos, transportēšanā un montāžā) salīdzinājumā ar citiem vienāda tilpuma būvmateriāliem pieprasa vismazāko enerģijas patēriņu. Koksnei piemīt arī ļoti laba siltumizolācijas spēja un tāpēc tā kopš seniem laikiem ir vispopulārākais, veselīgākais un visvienkāršāk izmantojamais būvmateriāls.

 

Būvkonstrukciju kvalitātes garantijas.

Būvkonstrukcijas tiek konstruētas un ražotas tam izmantojot speciālas-sertificētas datorprogrammas un ražošanas iekārtas , kā arī tam atbilstošu konstrukciju mezglu materiālus. Šie faktori nodrošina augstas būvkonstrukciju ekspluatācijas garantijas (statiskās noturības garantijas 10-30 gadi),garus konstrukciju ekspluatācijas periodus (80-100 gadi) ,kā arī  sevišķi zemu klientu reklamāciju iespējamību.

 

 

SIA „AIG” konstrukciju izstrāžu direktors         Aivis Grīnmanis

                                                                        e-pasts ag@aigkonstrukcijas.lv

 

Design: IINUU  Top.LV
www.aig-familyhouses.eu