Arhitektu Inženieru Grupa
 
    | Sākums | Mājas | Lauksaimniecības un rūpniecības būves | Sabiedriskās būves | Koka kopnes | Mūsu darbi | Kontakti |
AIG konstrukcijas - +371 67942100
Koka kopnes
  Pētnieciskais darbs

» Koka kopnes » Kopnes ēkām » Koka nesošās konstrukcijas ražotas ar perforētām zobotām plāksnēm

Koka nesošās konstrukcijas ražotas ar perforētām zobotām plāksnēm - Nagluplatēm (NP).

 Vispārīgi.

Jaunceļamās ēkas arhitektūra parasti tiek izvēlēta atkarībā no pasūtītāja vēlmēm, atrašanās vietas nosacījumiem, pielietojuma īpatnībām, termiņiem, kā arī  izmaksu ierobežojumiem. Nagluplašu-koka  kopnes (fermas,dažādu rāmju konstrukcijas, sienu paneļu konstrukcijas) ir īpaši ekonomisks risinājums dažādas komplicētības privātmāju  jumtu un sienu nesošajās konstrukcijās. Pat sevišķi komplicētos arhitektūras risinājumos šādi gatavi-rūpnieciski ražoti būvelementi dod ievērojamu ekonomisko efektu, samazinot būvniecības izmaksas un saīsinot ēkas būvniecības termiņus.

Rietumeiropā  jauno privātmāju celtniecībā NP-koka kopnes tiek izmantotas vairāk nekā 95% jumtu konstrukcijās,rūpnieciski ražoto koka paneļu māju īpatsvars privātajā būvniecībā sastāda 83%.Sakarā ar aizvien pieaugošajām metāla un citu būvmateriālu, transporta ,kā arī (neslēpsim) darbaspēka cenām pasaulē un Latvijā aizvien populārākas kļūst koka –rūpnieciski ražotās būvkonstrukcijas.

Rūpnieciski ražoto NP-koka kopņu un māju sienu paneļu konstrukciju galvenās priekšrocības:

1. Kompjuterizēti  konstruētas un statiski aprēķinātas, praktiskas, tās piedāvā elastīgu risinājumu  dažāda veida jumtu,nesošo un nenesošo sienu izbūvēm.

2. Tiek nodrošināta maksimāla materiālu ekonomija: kopnēm un māju paneļiem nepieciešams līdz pat 30% mazāk kokmateriālu nekā tradicionāli būvētām mājām.

3. NP-koka jumta un sienu paneļu konstrukciju ražošanā  tiek izmantotas vispāratzītas rūpnieciskas metodes un iekārtas.

4. NP-kopņu un paneļu komponentes tiek  savlaicīgi rūpnieciski saražotas-ietaupās gan laiks, gan nauda, kā arī tiek saīsināti būvniecības (jau tā saspringtie) termiņi.

5. Vislielākā būvniecības atkritumu un materiālu pārpalikumu optimizācija, kā arī samazināta iespējamība materiālu zādzībai būvobjektā.

6. Nepieciešama mazāka būvlaukuma platība, nav vajadzīga noliktava vai speciāla vieta namdaru darbībai, kā arī materiālu uzkrājumiem objektā.

7. Ir praktiski neierobežotas arhitektoniskās un konstruktīvās iespējas, pieļaujami  visdažādākā veida un formu jumtu,sienu risinājumi.

8. Konstrukcijas ir viegli transportējamas un montējamas, tās spēj piedāvāt plaša mēroga pakalpojumus un nodrošināt maksimālos tempus un darbaspēka skaita minimizāciju objektā.

9. Vienkārša būvkonstrukciju montāža,piemēram, pat neprofesionāļi (ģimenes cilvēki, kas iegādājušies mājas būvkomplektu) gatavo paneļu  privātmāju ar autokrāna un 4 cilvēku brigādes palīdzību samontē 3-4 dienu laikā. Ražotājrūpnīca jebkuru klientu nodrošina ar nepieciešamajām montāžas shēmām , kā arī sniedz lekciju par montāžas īpatnībām un secību.

Nagluplašu - koka kopnes spēj nodrošināt jebkurus  laidumus (parasti līdz 25m ir pilnīgi pietiekami) māju jumtiem, kā arī terašu  pārkarēm. Piemēram, ar vienslīpņu kopņu palīdzību, tās dažādi telpiski kombinējot, var  iegūt dažādas jumtu formas; vienslīpņu , div- un daudzslīpņu jumtus, kā arī apaļus  jumtus ar  ārējo un iekšējo vai pat kombinētiem slīpumiem(piem. dažadi tornīši un specifiskas izbūves). Paralēlās kopnes un kopnes ar pazeminātu apakšējo joslu ir ļoti pateicīgas dažādu instalāciju montāžai (vadi, ventilācija, kanalizācija, lietus ūdens notekcaurules, ruļļu slēģu vai ruļļu durvju integrēšanai u.c.), kā arī tās var izmantot dažādu liellaidumu pārsegumu vedošanai, piemēram, starpstāvu pārsegumi, pārsedzes virs logiem, durvīm, vārtiem u.c.Paralēlās kopnes ļoti bieži tiek izmantotas kā centrālie nesošie rāmji jumtu slīpumu(vai atsevišku laidumu) savienojumos. Tur, kur nepieciešami lieli iebraukšanas augstumi pie zemām sānsienām (piem saimniecības ēkām),  šķēru veida kopnes spēs nodrošināt ideālu risinājumu. Bojātu plakano (horizontālo ) jumtu remontos, to zemo izmaksu dēļ, bieži tiek pielietotas nagluplašu – koka kopnes. Ļoti populāras Eiropā kā arī Latvijā ir t.s. mansarda kopnes.Tās ļoti ekonomiski veido mansarda stāvus dzīvojamām mājām. Populārs risinājums Eiropas valstīs ir arī dažādu būvniecības metožu un materiālu apvienojums, piemēram, daudzstāvu namiem augšējos vienu vai divus stāvus izpilda no ievērojami lētākām-rūpnieciski ražotām -koka konstrukcijām. Arī plakano jumtu pārbūvē, izmantojot mansarda kopnes, var tikt  iegūtas jaunas plašas telpas. Ar nagluplašu-koka  kopņu palīdzību rodam efektīvus risinājumus pat ļoti specifisku  jumtu veidošanai (T-veida jumti, velves veida jumti, neregulāras ģeometrijas jumti). Jumtu konstrukciju izstrāde un aprēķins nagluplašu sistēmā vienmēr tiek veikts ar speciālu datorprogrammu palīdzību. Lai piemērotu visracionālākos risinājumus jaunajai būve, arhitektiem kā arī pašiem būvētājiem , būtu vēlams konsultēties ar NP konstrukciju ražotājiem.

Jumtu kopnes (fermas).

Visievērojamāko lomu nagluplašu konstrukcijās ieņem nagluplašu-koka jumtu kopnes.Vispopulārākās formas ir: paralēlās kopnes, tradicionālās trīsstūrveida kopnes (ar vai bez sākuma augstuma ), kā arī  kopnes ar pazeminātu apakšējo joslu un vienslīpņu kopnes.Katrai kopņu formai ir iespējamas neskaitāmas to variācijas.

Kopnes režģis (iekšējie kopnes spraišļi) galvenokārt tiek izvietoti trīsstūra veidā. Augšējās kopņu joslas veido jumta ārējo ģeometriju, apakšējās-iekštelpas griestu profilu. Telpas griestus var apdarīt ar dažādiem dekoratīviem materiāliem, kā arī tie var tikt atstāti ar redzamām kopnēm, kas nodrošinās  telpai- īpašu interjeru.

Nagluplašu sistēma pieļauj velves-, trapecveida, kā arī gandrīz neierebežotu formu kopņu konstruēšanu un ražošanu. Atsevišķas kopnes būvobjektā var tikt savienotas ar šarnīru palīdzību, tādējādi veidojot sarežģītas sistēmas kopņu jumtus.

Ar nagluplatēm savienotās sijas (NP sijas).

Savienotās siajs (nagluplašu siajs) sastāv no divām vai vairākām ar nagluplatēm kopā savienotām brusām. Savienotās brusas tiek izmantotas kā nesošie elementi  dažādu kopturu, starpstāvu pārsegumu, pārsedžu veidošanā, kā arī kā pastiprinājumi jebkurās kopņu konstrukcijās ar kopējo pieļauto sistēmas garumu līdz 12 metriem. Šādu NP-siju galvenā priekšrocība ir lielāka stiprības (pret lieci) noturība  ar vienkāršu, lētu un ātru metodi.

Ar šādu metodi bieži ir izpildāmas  dažādas sienu rāmju konstrukcijas, kā arī mājas griestu pārsegumi, kur līdz 12 m laidumam nav pieļaujami balsti.  

Sienu konstrukcijas.  

Privātmāju būvkonstrukciju ražošanā ārsienu un iekšsienu rāmji ir izpildāmi kā nagluplašu rāmji.Tajos tiek iestrādātas logu , durvju un vārtu ailes, kā arī rāmjus jau rūpnieciski var aizpildīt ar siltumizolācijas materiāliem un dažādu komunikāciju kanāliem. Šādi tehniskie risinājumi visā pasaulē un tagad arī Latvijā tiek izmantoti privātmāju sienu paneļu rūpnieciskajā ražošanā.

Vēja kopnes un vēja saites.

Jebkura nesošā būvkonstrukcija t.sk. jumta konstrukcija ir jānodrošina pret vēja spēku ietekmi tā,  lai horizontālie vēja un sānu spēki tiktu uzņemti un pareizi sadalīti nesošās konstrukcijas elementos . Vispopulārākais risinājums jumtu  konstrukcijās ir vēja saišu  izmantošana. Ar vēja (saitēm) mēs saprotam tērauda lentas un paralēlas kopnes, ar kurām savstarpēji sastiprinātas jumta kopņu augšējās joslas. Vēja saišu stiprība, to daudzums un izvietojums tāpat kā pašas kopnes, tiek aprēķināti. Šādas vēja saites parasti tiek izmantotas māju jumtos ar kopējo garumu virs 10 metriem.

Design: IINUU  Top.LV
www.aig-familyhouses.eu