Arhitektu Inženieru Grupa
 
    | Sākums | Mājas | Lauksaimniecības un rūpniecības būves | Sabiedriskās būves | Koka kopnes | Mūsu darbi | Kontakti |
AIG konstrukcijas - +371 67942100
Koka kopnes

» Koka kopnes » Tehniskie risinājumi » 5. NP- koka būvkonstrukciju galvenās priekšrocības:

5. NP- koka būvkonstrukciju  galvenās priekšrocības:

1. Kompjuterizēti  konstruētas un statiski aprēķinātas, praktiskas, tās piedāvā elastīgu risinājumu  dažāda veida jumtu izbūvēm ,kā arī citie būvkonstrukciju elementiem.

2. Tiek nodrošināta maksimāla materiālu ekonomija: kopnēm nepieciešams līdz pat 30% mazāk kokmateriālu nekā tradicionāli būvētam jumtam.

3. NP-būvkonstrukkciju ražošanā  tiek izmantotas vispāratzītas rūpnieciskas metodes un iekārtas.

4.  NP-konstrukciju  komponenti tiek jau savlaicīgi rūpnieciski saražoti-ietaupās gan laiks, gan nauda, kā arī tiek saīsināti būvniecības (jau tā saspringtie) termiņi.

5. Vislielākā būvniecības atkritumu un materiālu pārpalikumu optimizācija, kā arī samazināta iespējamība materiālu zādzībai būvobjektā.

6. Nepieciešama mazāka būvlaukuma platība, nav vajadzīga noliktava vai speciāla vieta namdaru darbībai, kā arī materiālu uzkrājumiem objektā.

7. Ir praktiski neierobežotas arhitektoniskās un konstruktīvās iespējas, pieļaujami  visdažādākā veida un formu jumtu un griestu pārsegumi.

8. Konstrukcijas ir viegli transportējamas un montējamas, tās spēj piedāvāt plaša mēroga pakalpojumus un nodrošināt maksimālos tempus un darbaspēka skaita minimizāciju objektā. 

 Šie visi ir svarīgi nosacījumi mūsdienu modernajai celtniecībai, kad ir jārēķinās ar nepārtrauktu izejvielu cenu celšanos, kvalificēta darbaspēka deficītu un tā augstajām izmaksām.

 5.1. Maksimāla formu daudzveidība.

Nagluplašu (NP) konstrukcijas ir ļoti racionāli rūpnieciski  ražoti būvelementi- sērijveida produkts pēc Jūsu individuāla pasūtījuma. NP konstrukcijas pārliecina ne tikai kā filigrāni funkcionējošas jumta kopnes, bet arī piedāvā gandrīz neierobežotas iespējas dažādu jumtu un sienu konstrukciju jaunbūvē, modernizācijā vai pārbūvē. To izmantošana intensificē un nodrošina  dzīvojamo namu, rūpniecisko ēku un dažādu speciālajo būvju celtniecību .

 5.2. Maksimāla efektivitāte.

     Inteliģenta sistēma ar garantētu drošibu un kvalitāti, ar NP konstrukcijām Jūs bez balstiem varat pārklāt līdz 35 metrus lielus laidumus.Rūpnieciski ražoti būvelementi tiek uzreiz nogādāti uz būvlaukumu. NP konstrukcijas raksturo to zemais svars pie augstas nestspējas. Inženiertehniskie aprēķini garantē ne tikai drošibu, bet arī visekonomiskāko materiālu izlietojumu. Pats par sevi saprotams, ka NP būvkonstrukcijas atbilst LV būvnormatīvu prasībām.

Sākot ar trīsstūrveida kopnēm līdz pat ļoti specifiskām Formām-NP konstrukcijas nodrošina praktiski jebkuras nepieciešamās formas izveidi. NP konstrukcijas ir precīzi Aprēķinātas un apdomātas no visiem faktoriem. Maksimālu precizitāti, kvalitāti un garantijas nodrošina sertificēti materiāli, sertificētas datorprogrammas, kā arī speciāli apmācīts personāls.

5.3. Maksimāla ekonomija.

Lieli laidumi,formu daudzveidība,individualitāte un drošība-viss ekonomiski realizējams. Augsta rūpnieciskās ražosanas pakāpe ar racionāliem un efektīviem tehnoloģiskajiem procesiem nav tikai vienīgie faktori NP konstrukciju ekonomiskajam pielietojumam. Precīza un no laika apstākļiem neatkarīga ražošana nodrošina sevišķi precīzu termiņu izpildi. NP konstrukcijas noteiktajā laikā tiek nogādātas uz būvobjektu, kur tiek samontētas visīsākajos termiņos. Statisko aprēķinu veikšana ir tik ātra, ka konstrukciju izstrāde un statiskie aprēķini ietverti konstrukciju cenā.

 

Design: IINUU  Top.LV
www.aig-familyhouses.eu